Slovo starosty

21.08.2009 1585x

174.jpgUplynulo půl roku od doby co jsem se na tomto místě zmínil o našich plánech na letošní rok.I když ne všechno se podařilo tak jak by jsme si přáli, většina plánů byla proměněna ve skutečnost již v prvním pololetí letošního roku. Na některé akce se nám bohužel nedostává finančních prostředků, ale věřím, že i to postupem času vyřešíme.Do výbavy zásahové jednotky bylo pořízeno další nezbytné zařízení, jako je například motorová pila. Většina členů zásahové jednotky je vybavena pracovními ochrannými prostředky na profesionální úrovni, které mohou být konečně uloženy sice ve stísněných, ale    účelných prostorách nově vybudované šatny.V současné době probíhají ve firmě Hasičská technika Havlíčkův Brod, dokončovací práce na novém vozidle Ford Transit, které už koncem září nahradí již zastaralé a dosluhující vozidlo Avia. Věřím, že během příštího roku dojde i k výměně stařičké ale dosud stále spolehlivé Tatry.Za posledních pár měsíců jsme přijali několik nových členů, kteří se okamžitě zapojili do práce v různých oblastech činnosti sboru, ať je to práce s dětmi, soutěžní činnost, nebo zásahová jednotka. Můžeme se také pochlubit první ženou, zařazenou do zásahové jednotky v rámci celého břeclavského okresu.Jednotka od ledna až do dnešního dne vyjížděla k zásahům celkem 17krát. Nejednalo se vždy jen o požáry. Čerpali jsme vodu ze zatopených sklepů, poskytli jsme technickou pomoc polici ČR a bohužel jsme se setkali i s případy s tragickými následky. Snad nejrozsáhlejšími akcemi bylo hašení požáru v prostorách pily v Moravské Nové Vsi, kde zásah stěžoval silný mráz a noční požár stájí v Lanžhotě. V průběhu roku jsme absolvovali i několik školení a taktických cvičení. Za zmínku stojí kurz první pomoci, nácvik vyproštění osob z havarovaného vozidla a ošetření zraněných osob a nácvik zásahu v dýchací technice. Velký úspěch u dětí i učitelů    jsme zaznamenali při cvičeném zásahu na budovu školy, kde nám pomohli i hasiči ze sousedního Týnce. Jednotka se bude podílet i na zabezpečení návštěvy papeže Benedikta XVI v Brně dne 27. září 2009.Ani v    jiných oblastech si nevedeme špatně. Nově zformovaný kroužek mladých hasičů posbíral obrovské úspěchy hned v prvním roce svého působení. Nebylo soutěže, ze kterého by děti nepřivezly nějakou medaili. Méně úspěšně si v současné době vede soutěžní družstvo mužů, ale jedná se o mladý kolektiv, který má budoucnost před sebou.V uplynulém období jsme uspořádali soutěž mladých hasičů a soutěž dospělých, která byla zařazena do celkového hodnocení Břeclavské hasičské ligy. Veškerou tíhou na nás dopadlo také zorganizování krajského kola na stadionu TJ Lokomotiva v Břeclavi. To, že se jednalo o opravdu prestižní soutěž svědčí i fakt, že se jí v roli hostů zúčastnily i známé politické osobnosti, jako hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, bývalý ministr financí Bohuslav Sobotka, poslanci Ladislav Šustr, Jan Husák a další.Rád bych se zmínil o logu politické strany TOP 09, které se ne náhodou objevilo na našich stránkách. Má to své opodstatnění. V rámci blížících se voleb do Poslanecké sněmovny, které proběhnou začátkem října jsem byl osloven zástupci nově vzniklé strany    a bylo mně nabídnuto místo na jejich kandidátce, coby zástupci hasičů. Za okres Břeclav je mimo jiné na kandidátce TOP 09 i paní Jaroslava Schejbalová, ředitelka Regionálního sídla ČSTV Břeclav. Rád bych Vás na tomto místě požádal o Vaši podporu.Na závěr chci poděkovat všem, kteří se aktivně podílí na všech akcích a dělají tak dobré jméno Sboru dobrovolných hasičů Tvrdonice i za hranicemi našeho okresu.

Josef Gál – starosta SDH TvrdoniceAktuality
Žádné aktuality
Sponzoři
baner_maska.jpg
FRUJO-POLAKas.jpg
baner_potisk.jpg
baner_hss.jpg
baner_bppo.jpg
Přihlášení
SDH Tvrdonice 2021
dnes: 63 | celkem: 403377