Žehnání praporu a techniky

31.05.2011 2152x

257.jpgNeděle 8. května 2011 se nesmazatelně zapsala do historie Sboru dobrovolných hasičů Tvrdonice.    Před mší svatou, která se každoročně koná k uctění svátku svatého Floriána, bylo před místním kostelem uděleno slavnostní požehnání novému spolkovému praporu. Slavnostnímu aktu byli přítomni všichni aktivní členové, což čítalo přes 40 hasičů, převážně ve slavnostních stejnokrojích. Chybět nemohl ani náš nejstarší člen pan Kalužík, který je členem sboru už více než 60 let. Bohužel tohoto slavnostního okamžiku se již nedožil druhý z našich dlouholetých členů pan Urbánek. Spolu s praporem bylo požehnáno i nové cisterně, kterou obec pořídila na podzim loňského roku.O pořízení praporu rozhodla Výroční valná hromada sboru, která se konala v lednu 2010. Přestože termín pořízení praporu byl stanoven do konce současného volebního období, tedy do konce prosince roku 2014, dotaci, kterou nám na jeho pořízení poskytl Jihomoravský krajský úřad, bylo nutno vyčerpat    do 30. června 2011. Proto všechny další kroky směřovaly k tomuto datu. Z rozpočtu sboru začátkem roku 2010 i 2011 byla vyčleněna částka na jeho pořízení. Další finance byly získány z darů členů sboru i občanů Tvrdonic, kterým bych chtěl touto cestou vyjádřit poděkování.Před zadáním zakázky jsme oslovili dvě nejvýznamnější firmy v České republice. Nakonec byla zvolena firma Alerion s.r.o. Dalším krokem bylo vybrat typ látky a způsob provedení výšivky. S ohledem na to, že prapor by měl být odkazem příštím generacím, přistoupili jsme k nejvyšší nabízené kvalitě.Na lícové straně praporu je umístěn znak Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se znakem obce uprostřed, orámovaný názvem sboru a rokem jeho založení. Na rubové straně je obraz svatého Floriána, patrona hasičů. Jako symbol obce jsme vybrali historická boží muka, u kterých se každoročně setkáváme právě u příležitosti oslav svátku svatého Floriána, který je na nich také vyobrazen. Zde se také nachází heslo „Vlasti ku cti, bližnímu ku pomoci. Okraj praporu zdobí zlaté třásně a jako symbol Moravy    jsou v jeho rozích zlatem vyšity listy vinné révy.Josef Gál
starosta SDH Tvrdonice
3661.jpg 
3662.jpg 
3663.jpg 
3664.jpg 
3665.jpg 
3666.jpg 
3667.jpg 
3668.jpg 
3669.jpg 
3670.jpg 
3671.jpg 
3672.jpg 
3673.jpg 
3674.jpg 
3675.jpg 
3676.jpg 
Aktuality
Žádné aktuality
Sponzoři
baner_maska.jpg
FRUJO-POLAKas.jpg
baner_potisk.jpg
baner_hss.jpg
baner_bppo.jpg
Přihlášení
SDH Tvrdonice 2021
dnes: 50 | celkem: 434612